Vesiviljeluse sõnaraamat Eesti-Inglise
Info
Sõnastik põhineb Tiit Paaver'i raamatul "Vesiviljeluse EESTI-INGLISE seletav sõnaraamat" (Kalanduse teabekeskus, 2017. a).